Trường tiểu học Thị Trấn A được thành lập năm 1999. Với 17 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã không ngừng phát triển. Từ lúc quy mô trường chỉ có 10 lớp học với 350 học sinh đến nay nhà trường có 960 học sinh với 21 lớp học. Trường liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc từ năm học 2009 – 2010 đến nay. Năm học 2011 – 2012 và năm học 2014 – 2015 được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo...